2021, un moment històric per a la BioRegió

La COVID-19 ha suposat una revolució en molts àmbits de la nostra vida, però també l’oportunitat per posar de relleu la importància de la inversió en recerca i innovació en salut i la necessitat de preparar-nos davant futures pandèmies.

En aquest context, Biocat va coorganitzar juntament amb la Fundació ”la Caixa” la Conferència CaixaResearch PANDÈMIES: Superant la COVID-19 i preparant-nos pel futur i va adaptar el programa flagship d·HEALTH Barcelona en una nova versió online (Ignite·Health Barcelona) dirigida plantejar solucions per combatre la pandèmia. Tot això mentre l’entitat celebrava el seu 15è aniversari, que coincidia amb un relleu en la direcció general i una visió renovada per la BioRegió.

A l’octubre de 2021, Robert Fabregat assumia la direcció en aquest “moment històric per a la BioRegió” post-pandèmic, amb el compromís d’enfortir el rol de Biocat com agent imprescindible per augmentar la capacitat de recerca i innovació del país, contribuir a l’acceleració de l’arribada de solucions i tecnologies mèdiques als pacients i consolidar la BioRegió de Catalunya com un dels hubs d’innovació en salut més importants d’Europa.

A llarg d’aquesta memòria es repassen en secció específica els projectes i activitats als quals s’hi ha dedicat més recursos i que han tingut un impacte més destacable, com la publicació i la presentació pública de l’Informe de oficial sectorial 2021 (#InformeBioRegio), els programes d’acceleració CRAASH Barcelona i Ignite·Health Barcelona, així com la difusió i projecció dels actius i capacitats de la BioRegió per millorar la reputació internacional de l’ecosistema a través de canals de comunicació i materials de màrqueting. També s’inclou l’estreta col·laboració i entrada en el Board del Consell Europeu de BioRegions (CEBR) i la participació en projectes europeus com Boost4Health (que promou la competitivitat internacional de les startups) o EATRIS+ (que contribueix a donar suport a la sostenibilitat a llarg termini de la infraestructura EATRIS) facilitant l’accés de fons, activitats i eines científiques innovadores entre la comunitat emprenedora i investigadora, entre d’altres.

Kick-off del programa CRAASH Barcelona 2021, celebrat els dies 6, 7 i 8 de setembre

María Neira, Directora del Departament de Salut Pública i de l'Ambient a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), durant la seva intervenció a la CaixaResearch Conference 'Overcoming Covid-19 and preparing for the future'