Acció Internacional

L’activitat de les empreses i entitats de la BioRegió és global per se, però en especial en un any en què la cooperació internacional s’ha vist incrementada significativament, han aparegut nous models de negoci i finançament i s’han impulsat col·laboracions més efectives entre agents. Biocat té en les accions de posicionament i augment de la influència internacional de la BioRegió un dels seus tres pilars estratègics, i en aquest sentit, s’han dut a terme accions per travar noves aliances amb els principals agents europeus i internacionals, per projectar i difondre els actius i el potencial de les entitats públiques i privades de la BioRegió entre la comunitat internacional i connectant el nostre ecosistema amb els mercats i entorns internacionals clau en ciències de la vida i la salut.

L’any 2021 va ser un any diferent pel desenvolupament de les activitats planificades en aquesta línia. Va ser precís digitalitzar la majoria de missions i esdeveniments dissenyats per augmentar les oportunitats de desenvolupament de negoci de les nostres empreses, i es va haver de digitalitzar d’altres que estaven previstes en format presencial. Tot i això, 2021 va ser un any intens en relació a la participació en esdeveniments de projecció de l’ecosistema, l’atenció virtual a visitants i delegacions, l’activitat de xarxes i aliances europees, la participació en consorcis i projectes europeus i la participació en grups de treball relacionats amb la resposta a la pandèmia.

Participació en jornades i trobades virtuals i presencials

Conferència "La medicina personalitzada: treballar plegats per accelerar la transferència i l'adopció amb una perspectiva ecosistèmica" organitzada per Biocat, EATRIS i el Consell de les Bioregions Europees (CEBR) i celebrada al juny de 2021

Biocat va participar activament en diverses trobades virtuals i presencials (“Cross-cluster learning: Internationalisation strategies” organitzada per BioRN, “What makes the best ecosystem for Digital Health” organitzada per OneNucleus (UK), coordinació del Special Interest Group del grup de treball NextGeneration EU del CEBR, el seminari “Fons Europeus: Eines i oportunitats per a locals. EU4Health”, també va ser speaker convidada a l’EIT Health training “Next level Regional Development Agencies: Innovation ecosystem support made self-propelling” Inspirational Talk organitzat per TU Delft per a l’EIT Health RIS Hub program.

En el marc de la xarxa europea EER (European Entrepeneurial Regions), es va participar en el Peer learning ‘Managing and sharing health data’, i en el workshop “Mapping, analysing and interlinking European Entrepreneurial Regions”. Així mateix, aquesta xarxa també va servir de fons de la trobada “Regional landscape of resilience and strategic indepencence in MedTech” que tenia per objectiu analitzar competències i oportunitats per reforçar la resiliència regional en la cadena de valor tecmed, i de la sessió “Connect and Rebound – Launch for the Helsinki-Uusimaa EER Year and Fostering European Collaboration.

En l’apartat de workshops organitzats per Biocat destaca el titulat “Academia-Industry collaboration good practices” en el marc del projecte EATRIS Plus.

Impulsant nous projectes europeus i reforçant vincles amb els clústers de salut

L’any 2021 ha estat un any exitós en quant a projectes europeus. Biocat va liderar o participar en propostes de projectes per ser finançats amb fons H2020 i HEU (INNAXE , DS4H, BRIGHT, Biocat Partner, EDAH, BIOMAN4R2), quatre dels quals han estat concedits durant 2021 o en l’any posterior a partir de propostes presentades en 2021.

Es va reactivar l’activitat amb els socis de BioXClusters i  reprendre el contacte en negociacions amb Osaka Bio. I, per suposat, es va continuar col·laborant amb partners estratègics per nosaltres com són ACCIÓ i les seves oficines a l’exterior, amb l’organització de jornades específiques per connectar les empreses de la BioRegió. En concret, durant 2021 Biocat va ser acreditada com a agent de suport a la Internacionalització d’ACCIÓ, i va participar activament a les comissions de finançament, talent i instruments.

També s'han reforçat els vincles amb els principals clústers de ciències de la vida i la salut europeus a través del CEBR (Consell Europeu de BioRegions) i s'han creat noves sinèrgies amb l’Aliança Europea de Clústers (ECA), participant en les accions per resoldre disrupcions en la indústria causades per la COVID, o amb l’European Enterprise Network (EEN), l’European Clusten Collaboration Platform (ECCP), o l’EER (European Entrepreneurial Regions).

Durant 2021 Biocat ha estat molt present a les activitats del Consell Europeu de BioRegions. En concret, ha tingut un paper actiu en les principals fites destacades pel resident de la xarxa durant la trobada anual que s’ha fet a Barcelona a mitjans de 2022: Mapatge de les cadenes de valor de la indústria healthtech a Europa, en col·laboració amb la CE; es va presentar candidatura a la HERA Joint Committe, amb el suport de l’Aliança Europea de Clústers; es va col·laborar en la segona onada de mapatge europeu de biomanufactures; es va contribuïr a la disseminació i presència d’empreses catalanes en els 3 esdeveniments de matchmaking per a impulsar el desenvolupament de vacunes i teràpies contra la COVID a nivell europeu, impulsats per la DGR Grow; participació en 3 propostes de projectes europeus, tots concedits l’any posterior (2022). Així mateix des del Board s’ha seguit treballant en el Grup d’Interès especial sobre Fons Europeus Next Generation EU.

Capitalisation Boost4Health INTERREG NWE

El Capitalisation Boost4Health INTERREG NWE és un projecte que té com a missió reforçar i fomentar la competitivitat internacional de les pimes biotecnològiques i medtech dins de l’ecosistema europeu, promovent i facilitant l'augment del TRL de projectes de pharma, biotech i medtech. L’any 2021, el projecte Boost4Health es trobava en etapa de capitalització, en la que Biocat va lliurar ajuts a un total de 15 startups de la BioRegió de tots els subsectors. Aquests ajuts tenen com a objectiu accelerar el creixement i  potenciar la internacionalització de Pimes de ciències de la vida, ampliant  de manera eficient l’impacte del projecte envers més companyies. Biocat va assistir a les diferents reunions de socis i activitats de networking organitzades pel projecte. 

EATRIS-Plus

EATRIS-Plus és un projecte que busca donar suport a la sostenibilitat a llarg termini de la infraestructura EATRIS, proporcionant eines científiques innovadores a la comunitat investigadora, enfortint el model financer de la infraestructura i reforçant el lideratge d'EATRIS a la European Research Area (ERA), especialment en el camp de la recerca i desenvolupament de la medicina personalitzada (PM).

BRIGHT

BRIGHT és un projecte que té com a missió impulsar la transformació digital de l’ecosistema i la cadena de valor de Digital Health, millorar les capacitats de Biocat per donar servei al sector i promoure l’intercanvi i la col·laboració internacional. Aquest objectiu es vol aconseguir mitjançant la construcció d’un portafoli d’activitats conjuntes, la contribució a la digitalització de pimes, el sector de la salut i la transformació del sistema donant suport a les pimes del subsector digital health. Així mateix, es vol implementar l’esquema de mobilitat ClusterXchange per fomentar el peer-learning i networking entre els actors de diferents ecosistemes. 

INNAXE

El projecte europeu INNAXE busca enfortir la connexió entre els ecosistemes d’innovació en ciències de la vida i tecnologies de la salut, per a incrementar la seva eficiència i capacitats per a adreçar els reptes i oportunitats de la twin transformation, materialitzant-se finalment en un programa d’accions conjunt a llarg termini.

EDAH

EDAH és un projecte que té com a objectiu fomentar el diàleg i desenvolupament cap a ecosistemes innovadors més inclusius, dinàmics, diversos i interconnectats per a assolir l’Espai Europeu de Dades de Salut (EHDS), desenvolupant, en últim terme, un pla d’acció conjunt orientat a superar l'actual bretxa de desplegament de la salut digital a Europa i desbloquejar el poder de les dades de salut per a la medicina innovadora i la sanitat del futur.

BIOMAN4R2

El projecte BIOMAN4R2 pretén millorar els processos de fabricació, transferir les tecnologies mèdiques disruptives, reforçar la competitivitat i sostenibilitat de l’ecosistema de salut Europeu, tot potenciant la col·laboració a llarg termini entre pimes, fons d’inversió, recerca, organitzacions clíniques i de coneixement, parcs científics i tecnològics i altres companyies d’aquests sectors.

Col·laboració en altres projectes

Durant 2021 Biocat ha estat proposada com a third party al projecte EU SafeNMedtech, dirigit a construir una innovadora plataforma d'accés obert per oferir a les empreses i laboratoris de referència les capacitats, el coneixement, les xarxes i els serveis necessaris per al desenvolupament, proves, avaluació, ampliació i explotació del mercat de dispositius mèdics i de diagnòstic basats en nanotecnologia.

Montse Dabàn, Directora de Política Científica i Internacionalització de Biocat durant la seva intervenció a la conferència internacional “Ciutats sota el COVID-19: Una Perspectiva de Sistemes”