Catalunya, hub de referència internacional

Biocat és l’exemple, amb els seus 15 anys d’impuls i lideratge en l’ecosistema de ciències de la vida i la salut, d’una aposta estratègica feta amb voluntat de prioritzar un sector decisiu per al futur del país, impulsada des del seu inici amb coneixement, talent, esforç i compromís, i nodrida amb una visió de sistema que no només s’ha mantingut sinó que ha evolucionat, s’ha adaptat al canvi i es projecta davant dels reptes del futur.

Les meves primeres paraules són, per tant, de felicitació a Biocat pels 15 anys al capdavant del sector, i de reconeixement pel valor de la feina que desenvolupa. Ens hem tornat a abraçar gràcies a la biotecnologia, la recerca, la innovació i la transferència de la tecnologia sanitària. Tot aquest sector ha de seguir sent una prioritat per aquesta societat més preparada i resilient a la que tant sovint ens referim.

Fa uns mesos Biocat publicava l’Informe de la BioRegió de Catalunya 2021 referint-se a aquest com “un any excepcional”. La memòria que em plau presentar amb aquestes línies, com a president del Patronat de Biocat, recull la contribució de l’entitat en un dels períodes de major esforç en innovació en salut a Catalunya i de major impacte del sector en la riquesa del país. La feina d’avui són les oportunitats de demà, i Biocat ha intensificat el compromís per maximitzar les oportunitats i respondre a les necessitats d’aquest món post-pandèmia, amb alguns reptes inexplorats.

És clau reforçar l’aposta per aquest sector i la seva capacitat de transformar, de donar resposta a les principals preguntes, i d’estendre un model productiu de qualitat, amb aquest valor afegit de talent, de capital econòmic i humà, prosperitat compartida i progrés sostenible, que contribueix singularment als objectius de desenvolupament de les Nacions Unides per al 2030. Un 2030 que cada cop ens planteja més reptes.

L’aposta es reforça per a tot el sector, alhora que es concentra en dues capacitats estratègiques fruit de les tecnologies facilitadores en les que Catalunya és capdavantera: d’una banda l’articulació d’un hub de referència internacional, líder en la creació i desenvolupament de noves teràpies avançades i medicina personalitzada, i de l’altra l’acceleració de l’accés de les noves solucions tecnològiques als pacients. Són iniciatives de col·laboració publicoprivada que impacten directament en el benestar de la societat i la competitivitat del país.

Em sento molt orgullós, totes les persones ens hem de sentir molt orgulloses per aquest país emprenedor, pel seu personal investigador, pel seu talent innovador, per les 91 institucions de recerca i més de 1.300 empreses que, tot i la pandèmia, no han deixat ni un sol moment de construir futur. Aquest sector és el 8,7% del PIB català, dóna feina al 9% de la població ocupada i genera 37,7 mil milions d’euros de riquesa pel país. Un ecosistema líder a Europa que posiciona Catalunya on li correspon internacionalment.

Acompanyo la meva felicitació i el meu reconeixement a Biocat d’un desig d’èxits continuats en la seva tasca estratègica de catalitzar un ecosistema crucial, capaç de determinar com creixerem com a país i com viurem com a societat.

M. Hble. Sr. Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya i president del Patronat de Biocat

Reimpulsem Biocat, reforcem la BioRegió

L’any 2021 hem pogut celebrar els 15 anys de Biocat, al mateix temps que iniciàvem un procés de transició dins l’organització cap a una nova etapa condicionada, entre d’altres, per la marxa del meu predecessor, en Jordi Naval, a qui vull agrair la feina feta els darrers anys al capdavant d’aquesta entitat.

I és que tots aquests canvis interns i aquest cúmul de coneixement adquirit durant aquests anys, situen Biocat al capdavant de l’impuls estratègic que l’ecosistema de les ciències de la vida i la salut necessita. I més en aquesta oportunitat històrica per al sector degut al moment social, polític i econòmic en què ens trobem.  Nous temps, nous reptes, noves maneres d’afrontar noves dificultats, i noves solucions que es desenvolupen diàriament al nostre sector. 

2021 ha estat l’any en què Biocat s’ha preparat per a reinventar-se però, sobretot i el que és més important, per a iniciar aquesta nova etapa amb la visió renovada d’un ecosistema amb uns ciments excel·lents, que requereix d’iniciatives estratègiques catalitzadores per fer aquest gran salt endavant per esdevenir un veritable hub de referència en l’àmbit europeu i internacional. 

La transformació digital, la medicina personalitzada i les teràpies avançades, l’acceleració en l’adopció de la innovació i l’arribada de les noves solucions als pacients, l’accés a les dades de salut per al desenvolupament tecnològic, la sostenibilitat econòmica i mediambiental del propi sistema sanitari... Tots aquests són grans reptes globals que, des de Biocat, i juntament amb la resta d’agents de la BioRegió, entomem de forma prioritària per iniciar aquest procés de transformació cap a una nova etapa de creixement i lideratge de projectes tractors d’ecosistema.

Però més enllà d’escenaris futurs, 2021 ha estat un any excel·lent pel que fa a l’impacte econòmic del sector i a la captació d’inversió de les startups de salut, amb nous rècords en tots els indicadors i una perspectiva d’evolució a l’alça, tal i com recull l’Informe de la BioRegió de Catalunya 2021. L’aposta per la innovació en salut a escala mundial, en part, a conseqüència de la pandèmia, s’ha reflectit clarament en el creixement del nostre ecosistema. 

I justament aquest nou escenari global ens ha portat a consolidar i ampliar les nostres connexions internacionals amb xarxes com el CEBR, entitats com EITHealth, o infraestructures com EATRIS; guanyant pes i presència en diferents espais de decisió de les institucions de la UE; i participant activament en iniciatives estratègiques que tenen com a objectiu redibuixar un nou marc europeu més resilient i amb capacitat per afrontar futures crisis sanitàries. Tot això permet incrementar la capacitat d’influència de Biocat, així com la rellevància i connectivitat de la BioRegió en l’escena europea i internacional. 

Pel que fa a l’acceleració empresarial i el desenvolupament de talent, hem dut a terme la 4a edició de CRAASH Barcelona , el llançament del programa Ignite·Health Barcelona , així com una nova convocatòria de l’Open Innovation Forum , entre d’altres moltes iniciatives en aquests àmbits.  

La consolidació de les línies en les quals Biocat treballa des de fa més de 15 anys, juntament amb la identificació dels nous reptes que tenim a curt-mig termini, han situat aquest 2021 com el punt d’inflexió cap a una nova BioRegió més forta i amb una major capacitat d’impacte. 

La present memòria recull les principals activitats amb què hem dedicat aquest any a encarar nous reptes i assolir objectius, sempre atents a l’evolució de l’ecosistema i les tendències globals.

Robert Fabregat, Director General de Biocat