Biocat va impulsar juntament amb l'EIT Health la primera edició de l'Ignite·Health Barcelona, un nou programa d'emprenedoria en salut dirigit a professionals sanitaris, investigadors i investigadores i estudiants que volen iniciar-se en el món de la innovació i l'emprenedoria.

Aquesta primera edició va rebre 86 sol·licituds i finalment es van seleccionar 23 participants procedents de diferents països, com Portugal, Itàlia i els Estats Unit, que van donar les primeres passes per convertir-se en emprenedors i emprenedores d'èxit del sector.

Durant els quatre mesos de formació, els alumnes van crear equips multidisciplinaris, i van identificar necessitats reals en els camps de la cardiologia, la pneumologia i la Covid-19 - amb relació a les Unitats de Pacients Crítics (UCI) – que els va permetre desenvolupar una idea de negoci viable. 

En total, van sortir 13 projectes diferents sobre detecció precoç d'infarts en pacients d'alt risc, infeccions urinàries causades per les Catheter-Associated Urinary Tract Infections (CAUTI), planificació d'intervencions quirúrgiques per tal d’evitar possibles trombes, el deteriorament clínic dels hospitalitzats pediàtrics amb malalties congènites i les complicacions causades per empelts ossis.

La formació es va complementar amb classes magistrals sobre emprenedoria, desenvolupament de producte i accés de mercat, pitch training i amb la participació d'emprenedors que van explicar la seva experiència personal (small talks).

Banner promocional Ignite·Health 2021

Foto de família Ignite·Health Barcelona 2021