Un dels objectius de Biocat és donar visibilitat a la BioRegió de Catalunya i els agents que la integren. Per aconseguir-ho, treballa diàriament per facilitar informació actualitzada sobre el sector de les ciències de la vida i la salut als professionals i el públic general, nacional i internacional, a través de diferents canals de comunicació. Les principals eines utilitzades per Biocat per tal de divulgar l’activitat de la BioRegió són els mitjans de comunicació, les pàgines web i les xarxes socials.

El web de Biocat, que s’edita en català, castellà i anglès, va rebre el 2021 un total de 264.000 visites. Es van publicar 80 notícies, entrevistes i reportatges, destacant sobretot continguts propis o relacionats amb els programes de Biocat. Aquest any s’ha adaptat la secció Startup Generation en format audiovisual, on es publiquen posts sobre diferents temes d’interès per a la BioRegió. Les seccions més visitades han estat la borsa de treball, el blog i les notícies.

El 2021 es van arribar a més d’12.500 subscriptors a les comunicacions electròniques en tres idiomes sobre activitats d’interès per al sector. La mitjana open rate va ser del 20%.

Referent per a tots els públics

Biocat fa un ús actiu de les xarxes socials per tal de difondre les activitats pròpies i del sector, així com les principals notícies relacionades amb l’ecosistema de les ciències de la vida i de la salut. Al final del 2021, el total de les xarxes socials de Biocat comptaven amb més de 43.500 seguidors i els continguts publicats havien generat més del 4% d’engagement.

La xarxa social amb més seguidors és Twitter, amb més de 21.000 seguidors a finals del 2021, repartits entre els comptes de Biocat en català, castellà i anglès i els de Moebio i B·Debate. El seu creixement ha estat de 4% respecte el 2020. La xarxa que ha tingut un creixement més destacat és LinkedIn, que va augmentar un 14% el nombre de seguidors, arribant a més de 22.500 entre les pàgines de Biocat i de Moebio.

Pel que fa al ressò en mitjans de comunicació, Biocat i les seves activitats van obtenir 35 impactes en premsa escrita, més de 190 en mitjans digitals i 4 aparicions en ràdio i televisió.

Font de coneixement

Biocat s’ha consolidat com una font de referència de dades del sector i atén al llarg de l’any nombroses peticions d’informació per part d’altres entitats i mitjans de comunicació. L’actualització interna i permanent d’aquestes dades ha permès continuar ampliant el directori de les empreses del sector al portal Catalan Life Sciences i recopilar la informació necessària per elaborar l’Informe Biocat.

La consolidació d’una àrea de Política Científica i Internacionalització ha permès impulsar una feina de prospectiva de tendències globals i reptes per a la BioRegió, i revisió de l’estratègia de Biocat per donar-ne resposta. La pandèmia ha posat en relleu la necessitat de ser actius en les estratègies per a una Europa Verda, Digital, Sobirana tecnològicament, més preparada, resilient i que prioritzi la salut de la població. En aquest àmbit, Biocat ha treballat per alinear la seva activitat a aquests reptes per al sector.